elektro-minarik.cz


en verze cz verze

Elektroinstalace Praha

Čím se zabýváme?

Proč bychom se měli odhodlat k zřízení nové elektroinstalace?

Rozvaděč

Hlavním důvodem je samozřejmě bezpečnost. Pomineme-li výstavbu nového objektu, kde elektrorozvody musí být provedeny dle platných norem a předpisů, zbývá nám zdůvodnit rekonstrukci stávající instalace.

Posledních 30 let vzrůstá spotřeba elektrické energie v důsledku většího vybavení domácností spotřebiči, což způsobuje neúnosné přetěžování staré, často hliníkové instalace. Tím se především zvyšuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem. Ačkoli je statisticky prokázáno, že 10 až 20% všech požárů má na svědomí elektrický proud, tento počet není úměrný počtu úrazů, který se pohybuje okolo 20 až 30%. To je myslím pádný důvod, aby se renovace elektroinstalací stala naší prioritou.

Kde nejčastěji působíme?

Přijedeme za Vámi po celé České republice! V rámci elektroinstalace působíme především v Praze. Konkrétně pak Praha 1, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 13 a Praha 17.

zpětZpět na přehled služeb Využít našich služeb Získat orientační kalkulaci